Selección do diámetro do conduto de ventilación da mina local (2)

1. Determinación do diámetro do conduto de ventilación da mina económica

1.1 Custo de compra do conduto de ventilación da mina

A medida que aumenta o diámetro do conduto de ventilación da mina, tamén aumentan os materiais necesarios, polo que tamén aumenta o custo de compra do conduto de ventilación da mina.Segundo a análise estatística do prezo dado polo fabricante do conduto de ventilación da mina, o prezo do conduto de ventilación mineiro e o diámetro do conduto de ventilación mineiro son basicamente lineais do seguinte xeito:

C1 = (a + bd) L(1)

onde,C1– custo de compra do conduto de ventilación da mina, CNY; a– aumento do custo do conduto de ventilación da mina por unidade de lonxitude, CNY/m;b– coeficiente de custo básico da lonxitude unitaria e un determinado diámetro do conduto de ventilación da mina;d– diámetro do conduto de ventilación mineira, m;L– A lonxitude do conduto de ventilación mineiro adquirido, m.

1.2 Custo de ventilación do conduto de ventilación mineira

1.2.1 Análise dos parámetros de ventilación local

A resistencia ao vento do conduto de ventilación da mina inclúe a resistencia ao vento de fricciónRfvdo conduto de ventilación da mina e a resistencia local do ventoRev, onde a resistencia local do ventoRevinclúe a resistencia do vento comúnRjo, a resistencia do vento do cóbadoRbee a resistencia do vento de saída do conduto de ventilación mineiraRou(tipo prensado) ou resistencia ao vento de entradaRin(tipo de extracción).

A resistencia total ao vento do conduto de ventilación da mina a presión é:

(2)

A resistencia total ao vento do conduto de ventilación da mina de escape é:

(3)

Onde:

Onde:

L– a lonxitude do conduto de ventilación da mina, m.

d– o diámetro do conduto de ventilación da mina, m.

s– a superficie da sección transversal do conduto de ventilación da mina, m2.

α– Coeficiente de resistencia á fricción do conduto de ventilación da mina, N·s2/m4.A rugosidade da parede interna do conduto de ventilación metálico é aproximadamente a mesma, polo que oαo valor só está relacionado co diámetro.Os coeficientes de resistencia á fricción tanto dos condutos de ventilación flexibles como dos condutos de ventilación flexibles con aneis ríxidos están relacionados coa presión do vento.

ξjo– o coeficiente de resistencia local da unión do conduto de ventilación da mina, adimensional.Cando os haxanxuntas en toda a lonxitude do conduto de ventilación da mina, o coeficiente de resistencia local total das xuntas calcúlase segundojo.

 n– o número de xuntas do conduto de ventilación da mina.

ξbs– coeficiente de resistencia local no xiro do conduto de ventilación da mina.

ξou– coeficiente de resistencia local na saída do conduto de ventilación da mina, tomaξou= 1.

ξin– coeficiente de resistencia local na entrada do conduto de ventilación da mina,ξin= 0,1 cando a entrada está completamente redondeada, eξin= 0,5 – 0,6 cando a entrada non está redondeada en ángulo recto.

ρ- densidade do aire.

Na ventilación local, a resistencia total do vento do conduto de ventilación da mina pódese estimar en función da resistencia total do vento de fricción.En xeral, crese que a suma da resistencia do vento local da unión do conduto de ventilación da mina, a resistencia do vento local do xiro e a resistencia do vento da saída (tipo de presión) ou a resistencia do vento de entrada (tipo de extracción) do conduto de ventilación da mina son aproximadamente o 20% da resistencia total do vento de fricción do conduto de ventilación da mina.A resistencia total ao vento da ventilación da mina é:

(4)

Segundo a literatura, o valor do coeficiente de resistencia á fricción α do conduto do ventilador pódese considerar unha constante.OαO valor do conduto de ventilación metálico pódese seleccionar segundo a táboa 1;OαO valor do conducto de ventilación FRP da serie JZK pódese seleccionar segundo a táboa 2;O coeficiente de resistencia á fricción do conduto de ventilación flexible e do conduto de ventilación flexible cun esqueleto ríxido está relacionado coa presión do vento na parede, o coeficiente de resistencia á fricción.αO valor do conducto de ventilación flexible pódese seleccionar segundo a táboa 3.

Táboa 1 Coeficiente de resistencia á fricción do conduto de ventilación metálico

Diámetro do conducto (mm) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2· m-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Táboa 2 Coeficiente de resistencia á fricción do conduto de centilación FRP da serie JZK

Tipo de canalización JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2· m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Táboa 3 O coeficiente de resistencia á fricción do conduto flexible de ventilación

Diámetro do conducto (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2· m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Continuará…


Hora de publicación: 07-07-2022