Selección do diámetro do conduto de ventilación da mina local (3)

(5)

onde,E– a enerxía consumida polo conduto de ventilación da mina durante a ventilación, W;h– a resistencia do conduto de ventilación da mina, N/m2;Q: o volume de aire que pasa polo ventilador da mina, m3/s.

1.2.3 Custo da electricidade da ventilación do conduto da mina

A taxa anual de electricidade de ventilación para o conduto de ventilación da mina é:

(6)

Onde:C2– o custo anual da electricidade de ventilación do conduto de ventilación da mina, CNY;E– a enerxía consumida polo ventilador da mina durante a ventilación, W;T1– o tempo diario de ventilación, h/d, (tomaT1= 24 h/d);T2– o Tempo de ventilación anual, d/a, (tomarT2= 330d/a);e– prezo da enerxía da potencia de ventilación, CNY/kwh;η1- Eficiencia de transmisión do motor, ventilador e outros equipos;η2– Eficiencia do punto de funcionamento do ventilador.

Segundo a fórmula (5), os parámetros relevantes substitúense na fórmula (6) e o custo anual de electricidade de ventilación do conduto de ventilación da mina obtense como:

(7)

1.3 Custos de instalación e mantemento de condutos de ventilación da mina

Os custos de instalación e mantemento do conduto de ventilación da mina inclúen o consumo de material e os salarios dos traballadores ao instalar e manter o conduto de ventilación da mina.Asumindo que o seu custo é proporcional ao custo de compra do conduto de ventilación da mina, o custo anual de instalación e mantemento do conduto de ventilación da mina é:

C3= kC1= k( a + bd) L(8)

onde,C3– o custo anual de instalación e mantemento do conduto de ventilación da mina, CNY;k– o factor de custo da instalación e mantemento do conduto de ventilación da mina.

1.4 Fórmula de cálculo do diámetro económico do conduto de ventilación da mina

O custo total do consumo do conduto de ventilación da mina inclúe: a suma do custo de compra do conduto de ventilación da mina, o custo da electricidade do conduto de ventilación da mina cando se ventila e o custo de instalación e mantemento do conduto de ventilación da mina.

(9)

Tomando a secciónddo conduto de ventilación da mina como variable, a maximización desta expresión funcional é:

(10)

Deixef1(d)= 0, entón

(11)

A ecuación (11) é a fórmula de cálculo do conduto de ventilación da mina de diámetro económico para a ventilación local.

Continuará…


Hora de publicación: 07-07-2022